Co NAUKA nam mówi o OCENIANIU?

Z punktu widzenia zachowania ludzkich mózgów formalna ocena w postaci piątki czy słoneczka i ocena opisowa, która pokazuje konkretne błędy i dobrze wykonane zadania, to dwa różne procesy.

Oceny formalne są pewną walutą, którą można uzyskać za pewną wykonaną pracę. Nic też dziwnego, że dzieci szybko się uczą jak się zachowywać, żeby jak najwięcej zarobić i że rzetelność nie koniecznie popłaca. Ocena jest wtedy (podobnie jak pieniądz) wyznacznikiem użyteczności pewnego działania. Dlatego umiejętność ściągania jest często wyżej ceniona niż wiedza.

Ocena opisowa, np. feedback, jest pomocą w osiągnięciu pewnego celu. Cele mogą być różne – umiejętność, wiedza, wytwór materialny. Cel zwykle jest wartościowy, jeśli wydaje się użyteczny – rozwiązuje jakiś problem, pozwala lepiej zrozumieć świat, uczy przydatnej umiejętności.

Dzieci w szkole uczą się, żeby zastępować sens, przydatność i użyteczność, formalną oceną. Nie dziwi więc, że często nie zauważają wartości płynącej z nauki, jeśli nie wiąże się ona z przyznaniem konkretnego numerka.

foto: Harinath R z Pixabay