Blog

Rozważania o wolności

Wolność jest pojęciem politycznym i filozoficznym. W najbardziej ogólnie wolność to brak przymusu lub możliwość działania zgodnie z własną wolą. W węższej definicji – jest to możliwość wyboru z dostępnych …

Bez cierpienia nie ma życia!

Nie jest to filozoficzne stwierdzenie przypominające nam o śmierci, wojnie, chorobie. Jest to stwierdzenie wypływające z nauki, dzięki której wiemy, że ból, cierpienie, przygnębienie jest niezbędnym elementem naszego życia, tak …

Hipoteza UCZENIA się

Wakacje to dla mnie nie tylko czas górskich wypraw, ale również lektur, rozmyślań, błądzenia myślami.Do takich rozmyślań skłonił mnie spacer w moich rodzinnych stronach, na Pojezierzu Drawskim. A rozmyślania doprowadziły …

czy potrzebujemy nauczycieli

Czy potrzebujemy jeszcze nauczycieli?

Obserwując dyskusję w ramach powoli wykluwającej się nowoczesnej edukacji, zauważam z niepokojem, że wszystko, co kojarzy się ze szkołą jaką mamy próbuje się zdyskredytować. Ostatnio czytałem nawet wypowiedź facebookową jednego …

Szkoła: balast dla różnorodności?

W czasach, gdy na amerykańskiej prerii kładziono kolej, aby połączyć oba wybrzeża, w ubogiej rodzinie w malutkim miasteczku w Stanach Zjednoczonych, niedaleko granicy z Kanadą, urodził się pewien chłopiec. Był …

Co jest celem edukacji?

Z zaciekawieniem przeczytałem dyskusję która sprowadza się do jednego pytania: co jest celem edukacji? W dyskusji wzięli udział – dr Maciej Jakubowski (wiceminister edukacji za rządów PO, współtwórca ośrodka naukowego …

Skuteczne uczenie się

Australijski badacz, John Hattie poświęcił kilkanaście lat swojej pracy naukowej na zbieranie i analizowanie naukowych doniesień z całego świata, których celem było sprawdzanie skuteczności różnorodnych metod i podejść edukacyjnych. W …