Rozważania o wolności

Wolność jest pojęciem politycznym i filozoficznym. W najbardziej ogólnie wolność to brak przymusu lub możliwość działania zgodnie z własną wolą. W węższej definicji – jest to możliwość wyboru z dostępnych …