Oto kilka faktów na temat Szkoły od Nowa:

● Książka składa się z 3 części:

     1. “Szkoła dziś” (60 stron) – ta część mówi o potrzebie zmian i przeszkodach, które to uniemożliwiają,

     2. “Składniki rozwoju” (210 stron) – tu dowiesz się co sprzyja naturalnemu rozwojowi dziecka,

     3. “Szkoła jutra” (220 stron) – tu odnajdziesz konkretne rozwiązania dla edukacji przyszłości.

● Głównym źródłem treści książki jest nauka (psychologia empiryczna, nauki o mózgu, antropologia ewolucyjna i inne), ale też analiza różnych modeli wspierających dzieci w rozwoju (np. harcerstwa, szkół demokratycznych, metod wprowadzanych eksperymentalnie w różnych miejscach na świecie) oraz doświadczenia autora. 

● Choć hipotezy zawarte w książce mocno opierają się na nauce, to książka napisana jest lekkim, czasem żartobliwym językiem. Dlatego jest nie tylko wartościowa merytorycznie, ale i przyjemna w odbiorze. 

● Celem książki nie jest pastwienie się nad istniejącym systemie szkolnictwa. Jest to raczej próba wyjścia do przodu – zaproponowania solidnie uargumentowanych i pozytywnych propozycji zmian zarówno systemowych, jak i jednostkowych (które mogą być zastosowane przez nauczycieli czy rodziców).

Jeśli tego Ci mało, zachęcam do zajrzenia do filmu, w którym tłumaczę potrzebę stworzenia szkoły od nowa: