Zgrana Zgraja to metoda pracy z grupą edukacyjną obejmująca wszystkie aktywności związane z rozwojem osobniczym dzieci pomiędzy 9 a 14 rokiem życia.

Opiera się ona na czterech filarach —–>

Każde dziecko w szkole ma swojego tutora. Jest nim jeden ze stałych opiekunów grupy dobrany tak, aby jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju. Zadaniem tutora jest dobre poznanie możliwości i osobowości dziecka, tak aby pomóc mu wybierać jego ścieżki rozwoju i wspierać w podejmowaniu wyzwań. Tutor, we współpracy z rodzicami, pomaga dziecku wszechstronnie się rozwijać pod względem poznawczym, społeczno-emocjonalnym i fizycznym. Spotkanie z tutorem ma za zadanie wybór aktywności, których dziecko chce podjąć się w najbliższym czasie, przy uwzględnieniu jego możliwości, zainteresowań i ograniczeń.

To pojęcie należy rozumieć bardzo szeroko. Zadaniem edukacyjnym może być klasyczny kurs z historii starożytnej Grecji, ale też warsztaty z garncarstwa, projekt teatralny, warsztaty z robienia gier planszowych czy prowadzenie eksperymentu przyrodniczego. W wyborze zadania należy uwzględnić też rozwój społeczno-emocjonalny dziecka (co wpływa na formę przyjętego zadania). Wybór zadania w praktyce wynika z możliwości grupy edukacyjnej (np. prowadzenie sekcji żeglarskiej może być trudne) oraz zainteresowań opiekunów i dzieci, dzięki czemu dążymy do wzmacniania uczenia się opartego na pasji.

 Każde dziecko, które nabyło w wybranej dziedzinie wiedzę lub zyskało umiejętności, otrzymuje formalne tego uznanie w postaci otrzymanej karty. Kryteria przyznania karty mogą być bardzo różne (np. przebiegnięcie 3 km w czasie poniżej 23 min. daje kartę biegacza, a doprowadzenie 4 różnych roślin od stanu nasiona do owocowania – kartę ogrodnika).

Zebrane karty mogą posłużyć do gry. Każda z nich ma swoją siłę w różnych dziedzinach (ruch, natura, nauka, sztuka, słowo) oraz specjalne zdolności. Dzięki temu kolekcjonowanie kart staje się zabawą.

Kompetencje kluczowe. Wybór zadań powinien też być skorelowany z kompetencjami kluczowymi opisanymi w wymaganiach ogólnych Podstawy Programowej. Należy do nich zaliczyć w szczególności:

  • współpracę
  • myślenie analityczne
  • myślenie krytyczne
  • kreatywność (w tym twórczość)
  • komunikację (w tym czytanie ze zrozumieniem)
  • samodzielność (kierowanie sobą, samokontrola).

Własne ścieżki. Metoda powinna być tak wprowadzana, aby (poza umiejętnościami kluczowymi) zachęcać dzieci do rozwoju wszechstronnego i indywidualnego jednocześnie. Chodzi o to, aby rozwijać szczególnie talenty, a więc przestrzenie, w których dzieci czują się dobrze i w których nauka przychodzi im z łatwością.

Cała grupa. Metoda będzie działać dobrze tylko wtedy, jeśli wszyscy główni opiekunowie, tutorzy i nauczyciele będą działać w tym modelu. Poza modelem mogą pozostawać dzieci z innych grup. Również pojedyncze zajęcia warsztatowe nie muszą wpisywać się w model.

Różnorodność. Zgrana Zgraja nie dotyczy jedynie aktywności poznawczych tradycyjnie kojarzonych ze szkołą. Można do niej włączać takie elementy jak turystykę i traperstwo, wolontariat, wyzwania rodzinne, zabawy podwórkowe, gry planszowe, sport pozaszkolny (np. jeździectwo, łucznictwo), gotowanie, kolekcjonerstwo, etc.

Otwartość. Metoda jest otwarta, co oznacza, że każda grupa edukacyjna może dołączać do niej własne sprawności, określając kryteria ich zdobycia.

Prawa autorskie. Sam pomysł metodologiczny (tutoring + sprawności) nie jest objęty prawem autorskim. Prawem autorskim objęte są drzewa sprawności i formy graficzne kart. Można z nich korzystać po uzgodnieniu z autorem.

Przykładowe drzewa i kryteria zdobywania sprawności:

KONTAKT

Borys Bińkowski